Grudzień 18 2017 19:40:03
NSZZ SOLIDARNOSC Pracowników Cywilnych Policji
Strona Główna Artykuły Download Forum Linki Kategorie Newsów STATUT Porady Prawne
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
STATUT
Szukaj
Porady Prawne
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 50
Nieaktywowany Użytkownik: 536
Najnowszy Użytkownik: slivmnrsgz
Ta sama płaca za tę samą pracę
Newsy

O wynagradzaniu pracowników z długoletnim stażem i nowo zatrudnionych rozmawiamy z doktorem Waldemarem Uziakiem, koordynatorem Biura Prawnego ZRG, wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

W jednym z urzędów samorządowych od lat długoletni pracownicy nie otrzymywali podwyżek, co więcej nowo zatrudniane osoby otrzymywały już na starcie większe uposażenie zasadnicze niż osoby zatrudniane wcześniej. Tę oczywistą niesprawiedliwość pracodawca tłumaczył faktem, że przecież pracownicy otrzymują tzw. stażowe, a więc pensje „starych” i „nowych” pracowników są porównywalne. Czy można tu mówić o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników w zakresie kształtowania wynagrodzeń za pracę?

– Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapisana w przepisie art. 112 k.p. zasada równego traktowania pracowników w sytuacji wypełniania takich samych obowiązków. W sferze płac jest to wyrażone w prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c paragraf 2 k.p.). Ustawodawca podkreśla przy tym, że to jednakowe wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, a nawet inne świadczenia związane z pracą. Niektórzy pracodawcy uważają, że nowo zatrudniony pracownik z wyższą kwotą wynagrodzenia zasadniczego oraz długoletni pracownik otrzymujący na takim samym stanowisku identyczną kwotę, będącą jednak sumą niższego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, mają jednakowe wynagrodzenie, są zatem równo traktowani.

– Czy takie „rachunkowe” traktowanie problemu jest uzasadnione?

– Kodeks pracy w rozdziale zatytułowanym Równe traktowanie w zatrudnieniu dopuszcza różnicowanie sytuacji pracowników, m.in. w zakresie zasad wynagradzania, z uwagi na kryterium stażu pracy. Uwzględniając tę wytyczną oraz fakt, że ustawa o pracownikach samorządowych w przepisie art. 38 ust.1 przyznaje tym pracownikom prawo do dodatku za wieloletnią pracę, trzeba przyjąć, że funkcją tego dodatku jest uprzywilejowanie pracowników doświadczonych. Zdaniem Sądu Najwyższego dodatek ten jest „innym świadczeniem związanym z pracą”, a nie składnikiem wynagrodzenia. Tym samym dodatek ten nie może być traktowany jako element rekompensaty (wyrównania) za działania dyskryminujące pracownika w innej części wynagrodzenia.

– A zatem, jeżeli porównujemy uposażenie pracowników, to porównujemy wynagrodzenie zasadnicze?

– Jeśli pracownik samorządowy nie zajmuje kierowniczego stanowiska (dodatek funkcyjny) lub nie wykonuje dodatkowej pracy lub w specyficznych warunkach (dodatek specjalny), to analiza realizacji prawa do jednakowego wynagrodzenia odnosi się do wynagrodzenia zasadniczego. Powinno ono być jednakowe dla pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Doktryna i orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i jakości. Kryteria te przywołuje także przepis art. 78 § 1 k.p., czyniąc je głównymi wyznacznikami ustalania wynagrodzenia. W przypadku zatrudniania pracownika, czyli kształtowania treści jego umowy o pracę, nie jest jeszcze możliwe odwoływanie się do ilości i jakości świadczonej pracy, a zatem głównym czynnikiem wpływającym na poziom wynagrodzenia zasadniczego staje się rodzaj pracy. Jeżeli otrzymuje on stawkę wyższą niż posiadają pracownicy wykonujący pracę tego samego rodzaju, zatrudnieni w urzędzie kilka, kilkanaście lub więcej lat, to konkluzja jest oczywista: pracownicy z długoletnim stażem są dyskryminowani. Taka praktyka narusza zarówno przepisy kodeksu odnoszące się do równego traktowania – art. 112, 113, 183c, jak i przepis art. 78 § 1 k.p.

 

uziak_waldemar dok. Waldemar Uziak

IBIS 38(289) 21 września 2016
Newsy

Od 1983 roku ludzie pracy pielgrzymują we wrześniu do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. W IBIS-ie znajdą Państwo relację z pielgrzymki.

Za nami początek roku szkolnego, a szefowa MEN prezentuje założenia reformy systemu oświaty 8+4. A co na to lider oświatowej „Solidarności” w naszym Regionie? Czytaj w IBIS-ie.

A także:

 •          Dialog o opiece zdrowotnej, czyli protest w Ministerstwie Zdrowia
 •          Pierwsze demokratyczne wybory w Polsce, czyli I KZD w 1981 r.
 •          Wyniki gospodarcze w skali makro.

Zapraszamy do lektury

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

IBIS 36(297) 7 września 2016
Newsy

IBIS 36(297) 7 września 2016

Koniec wakacji przyniósł przyśpieszenie. W najnowszym numerze IBIS-a znajdą Państwo wiadomości o udanej akcji zbierania podpisów pod ustawowym ograniczeniem handlu w niedzielę oraz

 • Szykuje się zmiana obowiązującego od 1974 roku Kodeksu pracy

 • Szefowa MEN Anna Zalewska przedstawiła posłom zarys projektu zmian w edukacji. Czy zdąży z ich bezkolizyjnym i w pełni profesjonalnym wprowadzeniem?

 • Czy w 1980 roku wrzesień był miesiącem spokojnej realizacji Porozumień, czy wręcz przeciwnie?

 • Marynarze i portowcy w jednej kampanii na rzecz swoich praw i bezpieczeństwa żeglugi

Zapraszamy do lektury

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

34 Pielgrzymką Ludzi Pracy
Newsy

W związku ze zbliżającą się 34 Pielgrzymką Ludzi Pracy przedstawiam przygotowany

przez Region Ziemia Radomska plakat,
który prosimy wykorzystać przesyłając dalej do zainteresowanych lub w razie potrzeby do druku.
Ze związkowym pozdrowieniem

Jarosław Bernat Koordynator PLP Regionu Częstochowskiego tel. 607193392
  Biuro Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność".

 

Image and video hosting by TinyPic

IBIS 35(286) 1 września 2016
Newsy

IBIS 35(286) 1 września 2016

W najnowszym „IBiS-ie” piszemy m.in. o:

 • – uroczystościach 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,

 • – stypendystach Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”,

 • – sytuacji w oświacie na progu nowego roku szkolnego,

 • – pogrzebie bohaterów: „Inki” i „Zagończyka”.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

TV Solidarność Gdańsk poleca wystąpienia w Sali BHP 31 sierpnia:

 

 

 

IBIS 34(285) 24 sierpnia 2016
Newsy

W najnowszym „IBiS-ie” piszemy m.in. o:

 • pogrzebie Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku,
 • otwarciu wystawy „Moja Solidarność” w Sali BHP,
 • sytuacji w gospodarce i na rynku pracy.

Podajemy także szczegółowy program uroczystości 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Zapraszamy do udziału i oddania w ten sposób hołdu bohaterom historycznych wydarzeń, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Polsce.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 Sierpień 1980 - Etiuda strajkowa, realizacja Olga Zielińska.
Zdjęcia: Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność,
"Ballada strajkowa": Zbyszek Stefański, Tolek Filipkowski, wykonanie Zbyszek Stefański.

 

 

IBIS32(283) 10 sierpnia 2016
Newsy

IBIS32(283) 10 sierpnia 2016

W najnowszym numerze IBIS przypominamy, jak w wyniku wydarzeń bez precedensu w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli fali strajków, która od lipca do końca sierpnia 1980 r. przetoczyła się przez kraj, powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, budujący porządek alternatywny wobec systemu PRL.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

12 złotych za godzinę pracy
Newsy

Od 2017 roku nie można będzie płacić mniej niż 12 zł za godzinę pracy, a po waloryzacji – około 13 zł – przewiduje to nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

W podpisanej przez prezydenta 5 sierpnia br. ustawie zapisano, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku – w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

W 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota minimalnego wynagrodzenia zgodnie z propozycją rządu – 2 tys. zł brutto, również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.

W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Państwowa Inspekcja Pracy uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia przedsiębiorców i o każdej porze dnia i nocy. W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową i będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić grzywna od tysiąca do nawet 30 tys. zł.

Zgodnie z ustawą dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia. Z ustawy wykreślono też zmniejszenie do 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia dla młodych pracowników. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale i samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi.

Ustawa i stawka godzinowa wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., ale część przepisów już w dniu ogłoszenia ustawy.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/12-zlotych-za-godzine-pracy/

Wolne niedziele. Dzisiaj zbieramy podpisy!
Newsy
9 sierpnia w centrach polskich miast zostanie przeprowadzona przez nasz Związek skoordynowana akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W Gdańsku podpisy zbierane będą od godz. 11 do godz. 13 na Długim Targu przy fontannie Neptuna oraz przy Galerii Bałtyckiej. W Gdyni podpisy można będzie złożyć na Bulwarze Nadmorskim.

Pora skończyć z nową świecką tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do supermarketu. W 1980 roku strajkujący domagali się wolnych sobót. Teraz związkowcy upominają się o wolne niedziele. By projekt trafił pod obrady parlamentu trzeba zebrać 100 tys. podpisów. Miesiąc pozostał do zakończenia całej akcji. Im więcej podpisów uda się zebrać, tym większą presje wywrzemy na posłach.

Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Obok „Solidarności” w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców „Społem”, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.  Projekt zyskał poparcie Konferencji Episkopatu Polski.
W projekcie znalazły się wyjątki dopuszczające handel w niedziele, m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach autobusowych, kolejowych i na lotniskach, w kioskach z prasą, w obiektach infrastruktury kryzysowej i w szpitalach. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel.

Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w roku, np. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
W akcji chodzi o zmianę art. 151 ustawy Kodeks Pracy, który ma otrzymać brzmienie „Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych jest niedozwolona”.  Zakaz handlu w niedziele ma objąć 1,5 mln pracowników tej branży.

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-niedziele-zbieramy-podpisy/

Zaproszenie na uroczystości 31 sierpnia w Gdańsku
Newsy

36 rocznica strajków w 1980 roku

i powstania NSZZ „Solidarność”

 

 ZAPROSZENIE

(31 sierpnia 2016 roku)

 

„NSZZ „Solidarność” nie może zaniedbać troski o tę historię tak bliską, a równocześnie już odległą…”

- Jan Paweł II do delegacji NSZZ „Solidarność” – Watykan 11 listopada 2003 r.

 

 

Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

we współpracy z:

Miastem Gdańsk i Europejskim Centrum Solidarności

oraz Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku

 

 

zapraszają 31 sierpnia 2016 roku na obchody z okazji

36. rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność”

 

 

 • Godz. 14.00 – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej (m. in. wystąpienia: Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, Piotra Dudy – przewodniczącego KK, Krzysztofa Dośli – przewodniczącego ZRG; Wręczenie odznaczeń; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).

 

 • Złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

 

 • Godz. 17.00 – Msza Św. w Bazylice p.w. Św. Brygidy (Ks. Abp S. L. Głódź – Metropolita Gdański, Ks. Proboszcz L. Kowalski) oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata H. Jankowskiego.

 

 

Delegacje składające wiązanki kwiatów

prosimy o zabranie wizytówek oraz o ew. wcześniejsze potwierdzenie udziału:

tel. 58/308-42-01; 308-43-52,  mail: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl

(wieńce składamy podczas uroczystości upamiętniających Ofiary Grudnia 1970)

 Image and video hosting by TinyPic

Krzyż poświęcony na grobie Bł. Ks Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ ,,S"
Newsy

     Witam, w 36 rocznicę rozpoczęcia strajków ,,sierpień 1980" do kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu będzie wprowadzony Krzyż poświęcony na grobie Bł. Ks Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ ,,S".Wszystkich zainteresowanych w imieniu własnym i ks. Proboszcza zapraszam do udziału w uroczystości,poczty sztandarowe mile widziane.


Pozdrawiam Krzysztof Żmuda

 Image and video hosting by TinyPic

Strona 10 z 42 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

karlita
28/06/2014 06:58
praca jest trudna, wymaga zaangazowania i sporej wiedzy ale zarobek skutecznie zniechęca do pracy. Nie ma żadnej formy motywacji, masakra!!! a wystarczyłoby naprawdę niewiele żeby żyło się nam lepiej

jareks
15/01/2014 16:16
DZIALALEM W ROZNYCH ZWIAZKACH,ALE TEN JEST NAJLEPSZY BO KONKRRETNIE ZALATWI SPRAWY ZWIAZANE PRACOWNIKOW I POMOZE A NIEKLAMIE-JAREKS

jareks
15/01/2014 16:10
WITAM-JEST NAS CORAZ WIECEJ -TYKO RAZEM COS OSIAGNIEMY -WIEC ZAPISUJCIE SIE BEDZIE NAS WIECEJ I NIE DAMY SIE.-JAREKS

adminsolidarnosc
07/06/2013 12:41
Dzięki. Zero mi się zjadło smiley

Jurek
06/06/2013 21:54
Bład zrzeszamy ponad 400 tysięcy członków.Pozdrawiam

Copyright © 2012

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie