Marzec 23 2018 04:13:30
NSZZ SOLIDARNOSC Pracowników Cywilnych Policji
Strona Główna Artykuły Download Forum Linki Kategorie Newsów STATUT Porady Prawne
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
STATUT
Szukaj
Porady Prawne
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 50
Nieaktywowany Użytkownik: 661
Najnowszy Użytkownik: slivmnrsgz
Forum Dialogu Społecznego
Newsy

Forum Dialogu Społecznego - Minister Mariusz Błaszczak spotkał się ze związkowcami.

w11

Naszym priorytetem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Aby móc realizować to zadanie, służby muszą dysponować dobrym sprzętem, a funkcjonariusze muszą być godnie wynagradzani. Dlatego od stycznia będziemy realizowali Program Modernizacji, na który przeznaczymy ponad 9 mld zł – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

W posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb podległych resortowi – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, a także pracownicy cywilni. Posiedzenie prowadzili minister Mariusz Błaszczak oraz Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA. Obecni byli również komendanci lub zastępcy komendantów poszczególnych służb.

9,2 mld zł na modernizację

Szef MSWiA poinformował, że Rada Ministrów przyjęła Program Modernizacji służb na lata 2017-2020. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

w11_1

Program modernizacji służb obejmie lata 2017-2020 i jest obliczony na  9,2 mld zł. W tym czasie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania wszystkich formacji podległych MSWiA. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna - w 2017 r. służby otrzymają niemal 1,4 miliarda złotych. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt. Z całej kwoty na 2017 rok około 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych wszystkich formacji podległych MSWiA.  - Od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł. W następnych latach planujemy kolejne podwyżki – zapowiedział minister Mariusz Błaszczak.

30 dni zwolnienia lekarskiego płatne w 100 proc.

Na spotkaniu ze związkowcami omawiano również sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Kwestie te były analizowane w MSWiA, a także w ramach prac jednej z grup roboczych Forum Dialogu Społecznego. Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że rząd przychyla się do postulatów związkowców. – Zdecydowaliśmy, że przygotujemy nowelizację ustawy. W ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy – zapowiedział szef MSWiA.

Bezpieczny szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży

Podczas posiedzenia Forum Dialogu Społecznego szef MSWiA jeszcze raz na ręce przedstawicieli związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb złożył podziękowania za zabezpieczenie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. – Te dwa wydarzenia pokazały, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są profesjonalne, a państwo polskie nie jest tylko teoretyczne – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Podkreślił również, że po ŚDM i szczycie NATO zmienił się sposób postrzegania służb jako „pomocnych ludziom”.

w11_2

Łącznie w zabezpieczenie szczytu NATO zaangażowanych było około 10 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Natomiast o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży dbało w sumie ponad 38 tys. funkcjonariuszy MSWiA, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR.

Podczas ŚDM służby wykazały się znakomitym współdziałaniem i profesjonalizmem, co zostało zauważone przez mieszkańców i gości z zagranicy. Fachowość polskich służb została doceniona przez samego Papieża Franciszka, dziennikarzy z całego świata, a także pielgrzymów, których np. w czasie mszy w Brzegach było około 2,5 miliona.

MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Szef MSWiA po raz kolejny zdementował doniesienia medialne dotyczące emerytur służb mundurowych. Minister Mariusz Błaszczak zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. - Bardzo stanowczo i jednoznacznie dementuję – nie prowadzimy takich prac i nie planujemy, żeby takie prace były prowadzone. MSWiA nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – podkreślił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Kolejne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego odbędzie się w przyszłym roku

W dalszej części posiedzenia koordynatorzy sześciu grup roboczych przedstawili efekty pracy swoich zespołów. Grupy robocze zajmują się m.in. opracowaniem i wdrożeniem programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, czy kwestiami związanymi z Programem Modernizacji służb na lata 2017-2020.

Szef MSWiA zaproponował, żeby kolejne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego odbyło się w 2017 r.

w11_3

Zadaniem Forum Dialogu Społecznego jest między innymi ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gremium zajmuje się również analizą ważnych zagadnień z punktu widzenia osób pracujących w służbach mundurowych. Pracami forum kieruje przewodniczący, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa resortu.

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15294,Forum-Dialogu-Spolecznego-Minister-Mariusz-Blaszczak-spotkal-sie-ze-zwiazkowcami.html

IBIS 43(294) 26 października 2016
Newsy

IBIS 43(294) 26 października 2016

W najnowszym „IBiS-ie” piszemy m.in. o:

 • stanowisku „S” wobec reformy oświaty,
 • Gdyńskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy,
 • nowym projekcie skierowanym do osób bezrobotnych,
 • obronie nazwy i znaku „Solidarność”.

Podsumowujemy także pierwszy rok działalności rządu Beaty Szydło.

Czy jesteśmy bliżej Polski Solidarnej i społecznej gospodarki rynkowej zapisanej w Konstytucji RP?

 Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

IBIS 42(293) 19 października 2016
Newsy

IBIS 42(293) 19 października 2016

W najnowszym numerze IBIS przestrzegamy przed zbytnią liberalizacją handlu oraz piszemy o:

 • zbrodni „szwadronu śmierci” z SB na patronie naszego Związku bł. księdzu Jerzym

 • pierwszym roku dialogu społecznego, prowadzonego w nowej formule

 • żółtych kartkach dla instytucji nie przestrzegających klauzul społecznych i lekceważących zasady uczciwej konkurencji

 • jubileuszu Stoczni Remontowej „Nauta”

 • perspektywie przywrócenia wieku emerytalnego „60” i „65”

Zapraszamy do lektury

Redakcja

 Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

IBIS 41(292) 12 października 2016
Newsy

IBIS 41(292) 12 października 2016

W najnowszym biuletynie „IBiS” piszemy m.in. o:

– stanowisku oświatowej „S” wobec zmian w edukacji,

– poparciu Polaków dla przywrócenia niższego wieku emerytalnego,

– rekordowo niskim bezrobociu na Pomorzu,

– nagrodzie dla związkowca Regionu Gdańskiego.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Ulotka 2016
Newsy

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

IBIS 40(291) 5 października 2016
Newsy

W najnowszym numerze IBIS znajdą Państwo informacje z poniedziałkowego Zarządu Regionu naszego Związku, a także

- Dialog społeczny w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

- Podsumowanie konkursu „Wakacje z Solidarnością”

- Jak reżim PRL walczył z „Solidarnością” przy pomocy Sejmu w 1982 roku

- Tendencje na rynku pracy

Zachęcamy do lektury

Redakcja

 Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

IBIS 39(290)28 września 2016
Newsy

W najnowszym „IBiS-ie” piszemy m.in. o:

 • nagrodzie Państwowej Inspekcji Pracy dla przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztofa Dośli,
 • wspólnym apelu polskich i niemieckich związkowców ws. pracowników delegowanych w transporcie,
 • starcie projektu „STOP BEZROBOCIU” realizowanego przez Region Gdański NSZZ „S” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również na VIII Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Komunikat
Newsy

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

NEWS
Newsy

Image and video hosting by TinyPic

Ta sama płaca za tę samą pracę
Newsy

O wynagradzaniu pracowników z długoletnim stażem i nowo zatrudnionych rozmawiamy z doktorem Waldemarem Uziakiem, koordynatorem Biura Prawnego ZRG, wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

W jednym z urzędów samorządowych od lat długoletni pracownicy nie otrzymywali podwyżek, co więcej nowo zatrudniane osoby otrzymywały już na starcie większe uposażenie zasadnicze niż osoby zatrudniane wcześniej. Tę oczywistą niesprawiedliwość pracodawca tłumaczył faktem, że przecież pracownicy otrzymują tzw. stażowe, a więc pensje „starych” i „nowych” pracowników są porównywalne. Czy można tu mówić o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników w zakresie kształtowania wynagrodzeń za pracę?

– Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapisana w przepisie art. 112 k.p. zasada równego traktowania pracowników w sytuacji wypełniania takich samych obowiązków. W sferze płac jest to wyrażone w prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c paragraf 2 k.p.). Ustawodawca podkreśla przy tym, że to jednakowe wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, a nawet inne świadczenia związane z pracą. Niektórzy pracodawcy uważają, że nowo zatrudniony pracownik z wyższą kwotą wynagrodzenia zasadniczego oraz długoletni pracownik otrzymujący na takim samym stanowisku identyczną kwotę, będącą jednak sumą niższego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego, mają jednakowe wynagrodzenie, są zatem równo traktowani.

– Czy takie „rachunkowe” traktowanie problemu jest uzasadnione?

– Kodeks pracy w rozdziale zatytułowanym Równe traktowanie w zatrudnieniu dopuszcza różnicowanie sytuacji pracowników, m.in. w zakresie zasad wynagradzania, z uwagi na kryterium stażu pracy. Uwzględniając tę wytyczną oraz fakt, że ustawa o pracownikach samorządowych w przepisie art. 38 ust.1 przyznaje tym pracownikom prawo do dodatku za wieloletnią pracę, trzeba przyjąć, że funkcją tego dodatku jest uprzywilejowanie pracowników doświadczonych. Zdaniem Sądu Najwyższego dodatek ten jest „innym świadczeniem związanym z pracą”, a nie składnikiem wynagrodzenia. Tym samym dodatek ten nie może być traktowany jako element rekompensaty (wyrównania) za działania dyskryminujące pracownika w innej części wynagrodzenia.

– A zatem, jeżeli porównujemy uposażenie pracowników, to porównujemy wynagrodzenie zasadnicze?

– Jeśli pracownik samorządowy nie zajmuje kierowniczego stanowiska (dodatek funkcyjny) lub nie wykonuje dodatkowej pracy lub w specyficznych warunkach (dodatek specjalny), to analiza realizacji prawa do jednakowego wynagrodzenia odnosi się do wynagrodzenia zasadniczego. Powinno ono być jednakowe dla pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Doktryna i orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i jakości. Kryteria te przywołuje także przepis art. 78 § 1 k.p., czyniąc je głównymi wyznacznikami ustalania wynagrodzenia. W przypadku zatrudniania pracownika, czyli kształtowania treści jego umowy o pracę, nie jest jeszcze możliwe odwoływanie się do ilości i jakości świadczonej pracy, a zatem głównym czynnikiem wpływającym na poziom wynagrodzenia zasadniczego staje się rodzaj pracy. Jeżeli otrzymuje on stawkę wyższą niż posiadają pracownicy wykonujący pracę tego samego rodzaju, zatrudnieni w urzędzie kilka, kilkanaście lub więcej lat, to konkluzja jest oczywista: pracownicy z długoletnim stażem są dyskryminowani. Taka praktyka narusza zarówno przepisy kodeksu odnoszące się do równego traktowania – art. 112, 113, 183c, jak i przepis art. 78 § 1 k.p.

 

uziak_waldemar dok. Waldemar Uziak

IBIS 38(289) 21 września 2016
Newsy

Od 1983 roku ludzie pracy pielgrzymują we wrześniu do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. W IBIS-ie znajdą Państwo relację z pielgrzymki.

Za nami początek roku szkolnego, a szefowa MEN prezentuje założenia reformy systemu oświaty 8+4. A co na to lider oświatowej „Solidarności” w naszym Regionie? Czytaj w IBIS-ie.

A także:

 •          Dialog o opiece zdrowotnej, czyli protest w Ministerstwie Zdrowia
 •          Pierwsze demokratyczne wybory w Polsce, czyli I KZD w 1981 r.
 •          Wyniki gospodarcze w skali makro.

Zapraszamy do lektury

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Strona 10 z 43 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

karlita
28/06/2014 06:58
praca jest trudna, wymaga zaangazowania i sporej wiedzy ale zarobek skutecznie zniechęca do pracy. Nie ma żadnej formy motywacji, masakra!!! a wystarczyłoby naprawdę niewiele żeby żyło się nam lepiej

jareks
15/01/2014 16:16
DZIALALEM W ROZNYCH ZWIAZKACH,ALE TEN JEST NAJLEPSZY BO KONKRRETNIE ZALATWI SPRAWY ZWIAZANE PRACOWNIKOW I POMOZE A NIEKLAMIE-JAREKS

jareks
15/01/2014 16:10
WITAM-JEST NAS CORAZ WIECEJ -TYKO RAZEM COS OSIAGNIEMY -WIEC ZAPISUJCIE SIE BEDZIE NAS WIECEJ I NIE DAMY SIE.-JAREKS

adminsolidarnosc
07/06/2013 12:41
Dzięki. Zero mi się zjadło smiley

Jurek
06/06/2013 21:54
Bład zrzeszamy ponad 400 tysięcy członków.Pozdrawiam

Copyright © 2012

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie